ארכיון התמונות המאבק נגד העקירה | תמונות הגירוש | בתי הכנסת לפני ואחרי החורבן | הריסות היישובים וחגיגות הערבים | אלימות שוטרים | הימים לפני הגירוש | התושבים לאחר הגירוש | סטיקרים ופלאיירים | אלבומים אישיים של הגולשים
נטישת היישובים
גוש קטיף לפני נטישתה
אלבום יום לפני נטישת גוש קטיף  (41 תמונות)
אלבום זה צולם ע"י חייל שהיה במקום. לא ברור מה היה חלקו בפשע הגירוש, אך התמונות מובאות כאן כולן לצורך התיעוד. התמונות צולמו בטלפון סלולרי ולכן האיכות ירודה יחסית.
תמונות מנווה דקלים לאחר סיום גירוש התושבים  (16 תמונות)
חורבן היישובים
הרס יישובי צפון השומרון
אלבום כללי  (10 תמונות)
תמונות מהרס יישובי גוש קטיף. צילם: א. דודסון
אלבום כללי  (13 תמונות)