ארכיון התמונות המאבק נגד העקירה | תמונות הגירוש | בתי הכנסת לפני ואחרי החורבן | הריסות היישובים וחגיגות הערבים | אלימות שוטרים | הימים לפני הגירוש | התושבים לאחר הגירוש | סטיקרים ופלאיירים | אלבומים אישיים של הגולשים
בתי הכנסת - הספרדי והאשכנזי של נוה דקלים

ישיבת ימית בנווה דקלים

בית הכנסת בגני טל

בית הכנסת החדש בכפר דרום

בית הכנסת בנצרים

בית הכנסת בבני עצמון

בית הכנסת בגן-אור

בית הכנסת במורג

בית הכנסת ביישוב בדולח

בית הכנסת באלי-סיני

בית הכנסת בגדיד

בית הכנסת בניסנית

בית הכנסת בפאת שדה

נצר חזני

בית הכנסת ברפיח ים

בית הכנסת בתל קטיפא

בית הכנסת בקטיף