היישובים שפונו
יישובי חבל עזה
אלי סיני
ניסנית
דוגית
נצרים
כפר דרום
תל קטיפא
נצר חזני
קטיף
גני טל
נוה דקלים
שירת הים
כפר ים
גדיד
גן אור
בדולח
מורג
פאת שדה
עצמונה
כרם עצמונה
שליו
רפיח ים
יישובי צפון השומרון
חומש
שאנור
כדים
גנים